CORONAVACCINE

Coronavaccine kan udbydes af nogle praktiserende læger som supplement til vaccineklinikkerne.

I Region Sjælland gælder tilbuddet om coronavaccine hos praktiserende læger kun de 5 -15 årige børn. 

Aktuelt kan vi ikke tilbyde coronavaccine her i klinikken.

Det er meget ressourceskrævende og tiden vil blive taget fra klinikkens øvrige patienter og opgaver, hvorfor vi ikke kan tilbyde coronavaccination med så kort varsel.

Hvis man ønsker coronavaccine henvises til www.vacciner.dk eller kontakt til Region Sjælland, der kan oplyse, hvilke praktiserende læger, der tilbyder coronavaccine.

Det er ikke et krav, at man er tilknyttet den pågældende klinik, der udbyder coronavaccine, og man skal altså derfor ikke skifte læge.

 

Mere info:

 ​www.regionsjaelland.dk

Region Sjælland - Det Nære Sundhedsvæsen  tlf.  57 87 57 87

www.vacciner.dk - har du ikke NemID kan du ringe til corona Callcenter tlf.70 20 42 33